Wat is eigenlijk een aannemersbedrijf?

Een aannemer/bouwbedrijf is een onderneming die de taak op zich neemt om bouwactiviteiten te realiseren en te begeleiden; de aannemer verzorgt, voor een contractueel bepaalde prijs en binnen een overeengekomen tijd, de levering van een volledig afgerond bouwwerk. De opdrachtgever of bouwheer (bijvoorbeeld u) kan op zijn beurt een architect of architectenbureau inschakelen, die het ontwerp en soms het toezicht op de bouwplaats voor zijn rekening neemt. Het ontwerp van de architect (of anderszins) resulteert vaak in een bestek en tekeningen waarin de beschrijving van het werk is opgenomen en hetgeen een onderlegger vormt voor en onderdeel is van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer. Het bestek en de tekeningen beschrijven zo nauwkeurig mogelijk wat de kwaliteits- en kwantiteitseisen zijn die de opdrachtgever aan het werk stelt.